Training & Opleidingen

Dragintra Fleet Services richtte de Fleet Academy op om kennisdeling met vakgenoten te stimuleren.

Fleet Academy

Het opleidingscentrum voor fleet managers met lange termijn visie

Een bedrijfswagen blijft in België nog steeds een belangrijke motivator en factor in het aanwerven van talent. Door de groeiende complexiteit van de markt, wordt het beheren van een wagenpark echter hoe langer hoe belangrijker, en dit zowel op vlak van kostencontrole als voor wat betreft de tevredenheid van uw werknemers.

Ben je al fleetmanager, maar wil je een bredere kijk op de mogelijkheden in de markt, of hebt u recent iemand aangesteld om de vloot te gaan beheren? Ben je pas begonnen, maar wil je op een professionele manier de nodige kennis verwerven om je job optimaal uit te voeren?

Wil je binnen je bedrijf het wagenpark nog professioneler gaan beheren, maar wil je iemand met de nodige bagage om hieraan te beginnen? Dan kun je bij ons terecht voor een totaal pakket aan opleidingen die niet alleen gebaseerd is op de regels van de kunst maar ook op de dagelijkse ervaring van onze consultants!

Cursus Fleet Manager

Deze opleiding is gericht op beginnende fleetmanagers of fleet operators, maar ook ideaal voor zij die graag hun horizon willen verbreden.

De cursus bestaat uit 2 onderdelen, die ofwel samen maar ook afzonderlijk van elkaar kunnen gevolgd worden. De eerste dag is meer gefocust op de theoretische achtergrond, terwijl dag 2 de verworven kennis in de praktijk omzet. Voor de iets meer gevorderden, is het ook mogelijk om enkel het praktijkgerichte deel te volgen.

In beide gevallen wordt zeer interactief gewerkt in groepen van maximaal 15 deelnemers. Het is de bedoeling om niet alleen van de trainer, maar ook van elkaar nuttige tips, weetjes en andere kennis op te steken. De cursus is bovendien opgevat als een train-the-trainer verhaal, waarbij de verworven vaardigheden ook verder intern binnen uw bedrijf kunnen worden doorgegeven.

Planning

De volgende cursus Fleet Manager zal plaatsvinden op :
  • 16 september 2019 (sessie 1) + 23 september 2019 (sessie 2)
Cursusprijs voor de 2 dagen : 995€