NewsAantrekkelijk verantwoord

De ingezette alles-of-nietskoers op EV is onverstandig voor een land dat zelf geen auto’s produceert, gezien de snelheid waarmee deze alternatieve brandstofvormen zich ontwikkelen. Toekomstige wagenparken zullen bestaan uit een mix van brandstofvormen, passend bij de beschikbaarheid van voertuigen en de intensiteit van gebruik.

Het optimaliseren van de vlootmix is de grootste uitdaging voor wagenparkbeheerders. Te laat overstappen naar alternatieve brandstofvormen veroorzaakt problemen op de lange termijn; dan moet de overstap ineens worden gemaakt, terwijl nu nog voor de weg van geleidelijkheid kan worden gekozen. En die tweede weg naar minder CO2-uitstoot is minder kostbaar dan in één keer overstappen.

Om de vlootmix duurzamer te maken, zijn strategische keuzes nodig. Zo wordt er meer flexibiliteit gevraagd in de samenwerkingsvorm en duur van contracten met leveranciers. Ook moeten de doorlooptijden korter worden en zullen er keuzes worden gemaakt voor aandrijfvormen die tot nu toe niet als serieus alternatief werden overwogen. Maar niet alleen in relatie tot leveranciers, ook op arbeidsvoorwaardelijk vlak moeten er aanpassingen worden gedaan. Hoe wordt de autokeuze beperkt? En is in het autobeleid het tot doel gestelde maximale CO2-plafond leidend of de ruimte in autokeuze? Ingewikkelde keuzes die ook van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever. En dat in een overspannen arbeidsmarkt: daar is lef voor nodig.

De beste weg naar een duurzamer wagenpark, is die van het compromis. Niet alle ballen op batterij-elektrisch, maar een mix van de verschillende alternatieve brandstof/aandrijfvormen. Niet alles voor een snelle en maximale CO2-reductie, maar in verhouding tot aantrekkelijk werkgeverschap. Op basis van een autobeleid met flexibele contracten, zodat sneller kan worden overgegaan op nieuwe, CO2-besparende alternatieven, zodra die er zijn.

- Erik Wijbenga -